chronostych
 
Encyklopedia PWN
chronostych
[gr. chrónos ‘czas’, stíchos ‘wiersz’],
chronogram,
zdanie lub wiersz (często cytat z Biblii), w którym została zanotowana data roczna jakiegoś wydarzenia za pomocą graficznego wyróżnienia odpowiednich liter alfabetu łac., stosowanych jednocześnie jako oznaczenie cyfr rzym. (I, V, X, L, C, D, M);
suma tych cyfr daje zaszyfrowaną datę, np. DantIsCI CeLo ConCorDIa teCta Coronet — wyróżnione litery D I C I C L C C D I C C, potraktowane jako cyfry rzym. i zsumowane, dają datę 1653; ch. był stosowany zwłaszcza na barok. medalach i inskrypcjach pamiątkowych; w Polsce ch. pojawiał się w drukach i inskrypcjach w XVI–XVIII w.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia