chów zwierząt
 
Encyklopedia PWN
chów zwierząt,
zootechn. zespół zabiegów stosowanych przez człowieka do utrzymywania i rozrodu zwierząt w celu pozyskiwania produktów pochodzenia zwierzęcego (ch.z. gospodarskich) lub w celu amatorskim (ch.z. amatorski);
elementy chowu są związane z tworzeniem warunków środowiskowych bytowania zwierząt (budownictwo inwentarskie), żywieniem, profilaktyką zdrowotną, pielęgnacją, kierowaniem rozrodem i odchowem młodych, użytkowaniem; w rolnictwie ch.z. gospodarskich stanowi jedną z gałęzi produkcji, której celem jest osiąganie korzyści gosp. ze zwierząt żywych lub zabitych; metody chowu zwierząt — w przeciwieństwie do metod hodowli zwierząt — nie zmieniają frekwencji genów w stadzie i nie zapewniają jego genetyczne doskonalenia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia