chińskie twierdzenie o resztach
 
Encyklopedia PWN
chińskie twierdzenie o resztach,
mat. jedno z podstawowych twierdzeń teorii liczb (liczb teoria) orzekające, że dla dowolnej liczby całkowitej k > 1, dowolnych liczb całkowitych dodatnich parami względnie pierwszych n1, n2, ... , nk oraz dowolnych liczb całkowitych r1, r2, ... , rk istnieje taka liczba całkowita r, że dla i = 1, 2, ... , k liczba rri dzieli się przez ni;
np. dla k = 2, n1 = 15, n2 = 14, r1 = 4, r2 = 3 można znaleźć r = 199 (199 − 4 = 195 dzieli się przez 15 oraz 199 − 3 = 196 dzieli się przez 14).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia