cewnikowanie
 
Encyklopedia PWN
cewnikowanie,
med. wprowadzenie do jam ciała cewnika w celach diagnostycznych lub leczniczych;
najczęściej wykonuje się cewnikowanie pęcherza moczowego celem odprowadzenia zalegającego moczu; cewnikowanie moczowodu — by odprowadzić mocz bezpośrednio z nerki lub ułatwić gojenie się moczowodu; cewnikowanie żył wątrobowych — wykonywane celem pomiaru ciśnienia, stosowane w chorobach wątroby; cewnikowanie dużych żył — celem przetoczenia płynów, krwi lub prowadzenia żywienia pozajelitowego. Cewnikowanie serca — metoda badania wad serca polegająca na wprowadzeniu cewnika do jam serca i dużych naczyń; pozwala m.in. stwierdzić obecność nieprawidłowych połączeń między lewą i prawą częścią serca, dokonać pomiarów ciśnień wewnątrzsercowych, wykonać angiokardiografię wewnątrzsercową.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia