centripetalny i centrifugalny kierunek
 
Encyklopedia PWN
centripetalny i centrifugalny kierunek, kierunek dośrodkowy i odśrodkowy,
bot. terminy stosowane na oznaczenie kierunku w organie roślinnym względem jego środka lub osi;
są one zwykle używane do określenia kierunku, w którym postępuje opisywany typ różnicowania w organie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia