cenobiorca
 
Encyklopedia PWN
cenobiorca,
ekon. podmiot ekonomiczny będący stroną transakcji kupna–sprzedaży (dostawcą lub odbiorcą), którego udział w rynku jest zbyt mały, by jego sprzedaż lub zakupy mogły wywrzeć wpływ na cenę rynkową;
cenobiorca jest zmuszony zaakceptować lub odrzucić cenę rynkową i zdecydować o określonej wielkości zakupu lub sprzedaży przy założeniu, że cena rynkowa nie ulegnie zmianie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia