cen system
 
Encyklopedia PWN
cen system,
ekon. mechanizm przyczyniający się do podwyższenia cen towarów, na które popyt jest nadmierny i do ich obniżenia, gdy podaż jest nadmierna;
działanie tego mechanizmu opiera się na decyzjach niezależnych jednostek; zakłada się zwykle, że jakąś cenę ustala się na każdym rynku i utrzymuje się do chwili wystąpienia zmiany kosztów lub popytu; znaczenie systemu cen polega na tym, że: 1) jest on środkiem rozdzielania ograniczonych zasobów pomiędzy konsumentów, 2) sygnalizuje producentom, gdzie w danym momencie jest możliwe osiągnięcie największych korzyści i w ten sposób wskazuje, co powinni oni wytwarzać.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia