cen różnicowanie
 
Encyklopedia PWN
cen różnicowanie,
ekon. monopolistyczna praktyka polegająca na sprzedawaniu przez jedynego dostawcę jednorodnego produktu po różnych cenach różnym grupom odbiorców;
celem różnicowania cen jest zwiększenie zysku monopolisty; różnicowanie cen jest możliwe wówczas, jeżeli istnieją segmenty rynku oddzielone od siebie w taki sposób, że kupujący to dobro po niższej cenie nie mogą odsprzedawać go nabywcom płacącym wyższe ceny lub istnieją przynajmniej 2 grupy nabywców o wyraźnie zróżnicowanej elastyczności popytu na dane dobro; różnicowanie cen występuje w Polsce np. w energetyce — gospodarstwa domowe płacą za energię elektryczną wyższe ceny niż przedsiębiorstwa; różnicowanie cen jest jedną z form dyskryminacji cenowej — pobierania różnych cen za to samo dobro od różnych nabywców.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia