cement biały
 
Encyklopedia PWN
cement biały, cement portlandzki biały,
cement portlandzki o białej barwie, wyrabiany z surowców zawierających mniej niż 0,3% tlenku żelaza(III);
używany do szlachetnych tynków i sztucznych marmurów.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia