celne organy
 
Encyklopedia PWN
celne organy,
wyspecjalizowane organy administracji państwowej wykonujące funkcje określone przepisami prawa celnego;
w Polsce organami celnymi prowadzącymi postępowania celne są naczelnicy izb celnych; organami 2. instancji i centralnymi organami administracji rządowej są dyrektorzy izb celnych; poza strukturą organów celnych działa Inspekcja Celna — centralny organ administracji rządowej powołany do przeciwdziałania i zwalczania naruszeń prawa w zakresie obrotu towarowego z zagranicą i towarami pochodzącymi z zagranicy; zadania Inspekcji Celnej wykonują regionalni inspektorzy celni, którzy podlegają Generalnemu Inspektorowi Celnemu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia