celna wojna
 
Encyklopedia PWN
celna wojna,
wprowadzenie przez jedno lub kilka państw wysokich podwyżek stawek celnych na określone produkty importowane z innego państwa w celu zmuszenia go do ustępstw natury gospodarczej lub politycznej;
podwyższone cła nazywa się czasem bojowymi lub odwetowymi (te ostatnie są odpowiedzią na działania partnera handlowego). Z reguły podwyższenie stawek celnych przez jednego z kontrahentów wymiany handlowej powoduje analogiczne postępowanie ze strony dotkniętego nim partnera, co może wywołać w krótkim czasie eskalację wzajemnych podwyżek ceł i prowadzić do ograniczenia wymiany handlowej. Celna wojna z reguły jest bardziej dotkliwa dla gospodarek państw słabszych ekonomicznie i o mniej zróżnicowanej geograficznie strukturze wymiany handlowej; państwa o bardziej rozwiniętym handlu zagranicznym mają bowiem większą możliwość eksportu towarów na rynki krajów, które nie prowadzą z nimi wojna celna, co ogranicza negatywne skutki zmniejszenia eksportu do państw stosujących cła bojowe.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia