celna polityka
 
Encyklopedia PWN
celna polityka,
ekon. cele gospodarcze i polityczne, które państwo chce osiągnąć za pomocą ceł (np. zwiększenie dochodów skarbu państwa, ochrona przemysłu krajowego, poprawa sytuacji w bilansie płatniczym);
polityka celna jest częścią polityki handlu zagranicznego; jest realizowana przez: ustalenie poziomu stawek celnych, rodzaju taryfy celnej, sposobu pobierania ceł, określenie warunków udzielania zniżek celnych itp.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia