cechowanie
 
Encyklopedia PWN
cechowanie,
umieszczanie na narzędziu pomiarowym lub wyrobie znaków (cech) świadczących o tym, że spełniają one określone wymagania (np. narzędzie odpowiada przepisom legalizacyjnym, a wyrób ma określone właściwości, np. określony skład chem.);
c. zajmuje się Gł. Urząd Miar i podległe mu urzędy probiercze.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia