cechmistrz
 
Encyklopedia PWN
cechmistrz:
1) w dawnej Polsce starszy cechu stojący na jego czele i kierujący działalnością, zwany także panem starszym; wybierany przez ogół pełnoprawnych członków cechu rzemieślniczego (mistrzów) i zatwierdzany przez władze miejskie; cechmistrzowie reprezentowali cech na zewnątrz, rozsądzali sprawy cechowe (zwłaszcza zatargi między czeladnikami a mistrzami), kontrolowali jakość wyrobów i przestrzeganie statutu cechu, zarządzali jego majątkiem;
2) w dawnej Polsce określenie urzędnika wchodzącego w skład miejskich służb więzienno-porządkowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia