castro kultura
 
Encyklopedia PWN
castro kultura,
archeol. kultura występująca na terenach północno-zachodniej Hiszpanii, datowana na okres halsztacki wczesnej epoki żelaza i początki okresu lateńskiego;
osiedla nieduże, często ufortyfikowane, z kolistymi domostwami; rozwinięta eksploatacja złota i cyny; cmentarzyska nie są znane.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia