byt społeczny
 
Encyklopedia PWN
byt społeczny,
pojęcie filozofii marksistowskiej oznaczające całokształt materialnego życia społeczeństwa, na który składają się: produkcyjna relacja człowieka do przyrody, polegająca na przekształcaniu przyrody i przystosowywaniu jej do swoich potrzeb, oraz stosunki międzyludzkie kształtujące się w procesie produkcji dóbr materialnych;
materializm hist. w wersji ortodoksyjnej zakładał, że byt społeczny określa świadomość społ.; marksizm II Międzynarodówki przyjmował stanowisko skrajnie scjentystyczne i traktował świadomość wyłącznie jako odbicie byt społeczny; stanowisku temu przeciwstawiał się G. Lukács, który głosił tezę o świadomości integralnie wpisanej w byt społeczny; koncepcja ta miała fundamentalne znaczenie dla XX-wiecznego marksizmu zachodniego pozostającego w opozycji do marksizmu-leninizmu.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia