buczacki traktat
 
Encyklopedia PWN
buczacki traktat 1672,
niekorzystny dla Rzeczypospolitej traktat pokojowy z Turcją, zawarty 18 X 1672 w Buczaczu (na Ukrainie);
osłabiona wojnami i walkami wewnętrznymi Polska nie zdołała obronić Podola i Kamieńca Podolskiego przed najazdem tureckim; Polska przekazała Turcji wojska podolskie, bracławskie, południową część Kijowszczyzny oraz zobowiązała się płacić haracz w wysokości 22 tysięcy czerwonych zł rocznie, w zamian zyskiwała pokój; traktat nie został ratyfikowany przez sejm.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia