brygady Armii Ludowej
 
Encyklopedia PWN
brygady Armii Ludowej,
partyzanckie związki taktyczne, stanowiące gł. siłę uderzeniową Armii Ludowej; tworzone w 1. poł. 1944 gł. przez łączenie oddziałów partyzanckich;
osiągały liczebność do 750 żołnierzy. I Brygada im. Ziemi Lubelskiej, sformowana II 1944 na Lubelszczyźnie, liczyła ponad 750 partyzantów; atakowała gł. system niem. komunikacji, walczyła w Lasach Janowskich i Lipskich oraz w Puszczy Solskiej. II i III brygady (północnolubelskie), sformowane jedynie częściowo, VII 1944 zostały rozproszone przez oddziały niemieckie. I Brygada im. Ziemi Kieleckiej, sformowana VII 1944, liczyła ponad 700 partyzantów; wykonywała gł. akcje dywersyjne wymierzone w niem. transport oraz uczestniczyła m.in. w bitwie pod Gruszką; II Brygada „Świt”, sformowana VIII 1944 w lasach siekierzyńskich, liczyła ok. 300 partyzantów; prowadziła akcje przeciw komunikacji okupanta, uczestniczyła w potyczkach i bitwach m.in. pod Gruszką, X 1944 przedostała się na sowiecką stronę frontu. III Brygada im. J. Bema, utworzona IX 1944 w pow. radomszczańskim, liczyła ponad 500 partyzantów; atakowała niem. komunikację, uczestniczyła m.in. w bitwie pod Ewiną. X Brygada „Zwycięstwo”, sformowana IX 1944 w lasach suchedniowskich, gł. z partyzantki sowieckiej, liczyła ok. 250 ludzi, X 1944 przedostała się na sowiecką stronę frontu. XI Brygada „Wolność”, utworzona IX 1944 w lasach suchedniowskich gł. ze zbiegłych z niem. niewoli jeńców sowieckich, liczyła ok. 480 partyzantów, walczyła m.in. pod Gruszką; w listopadzie przebiła się na sowiecką stronę frontu. I Brygada Ziemi Krak. im. B. Głowackiego, sformowana VIII 1944 w lasach chroberskich, liczyła ok. 500 partyzantów, VIII 1944 przebiła się na sowiecką stronę frontu; Brygada „Synowie Ziemi Mazowieckiej”, sformowana VIII 1944 na północnym Mazowszu, liczyła 250–300 partyzantów; przeprowadziła kilkanaście akcji bojowych i stoczyła kilka potyczek z Niemcami; działała do I 1945.
Bibliografia
J. Garas Oddziały Gwardii Ludowej i Armii Ludowej 1942–1945, Warszawa 1971.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia