błyskawica
 
Encyklopedia PWN
jest wywołane emisją promieniowania elektromagnetycznego (także w widzialnym zakresie widma) przez atomy gazowych składników atmosfery ziemskiej (m.in. azotu, tlenu, wodoru), pobudzone do świecenia w wyniku wzrostu temperatury (ok. 30 000 K) w kanale wyładowania; dzięki bezwładności oka ludzkiego czas utrzymywania się obrazu wizualnego b. (rzędu 10–1 s) jest znacznie dłuższy od czasu trwania przepływu prądu w kanale wyładowania (rzędu 10–5 s).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia