blok urbanistyczny
 
Encyklopedia PWN
blok urbanistyczny,
miejski, rzadziej wiejski teren zabudowany,
ograniczony liniami regulacyjnymi lub rozgraniczającymi sąsiednie tereny o innym sposobie użytkowania, nie przecięty ulicami przelotowymi dla ruchu kołowego; w warunkach budownictwa mieszkaniowego oznacza głównie dzielnice zabudowy sprzed II wojny światowej, a współcześnie tereny zabudowy jednorodzinnej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia