blazonowanie
 
Encyklopedia PWN
blazonowanie
[fr. blason ‘herb’, blasoner ‘opisywać herb’],
opis herbu przy użyciu terminologii heraldycznej;
blazonowanie uwzględnia barwy herbu, podziały tarczy, figury heraldyczne, temat i położenie godła, klejnot, oznaki godności właściciela herbu oraz zewn. ozdoby; cechą blazonowania jest zwięzłość, jednoznaczność i precyzja opisu oraz specyficzne słownictwo, zaczerpnięte z dawnych opisów herbu; blazonowanie wywodzi się z opisywania herbów przez heroldów w czasie turniejów rycerskich oraz komponowania ról herbowych i herbarzy; blazonowanie wytworzyło terminologię heraldyczną, dobrze rozwiniętą w krajach Europy Zachodniej; próby stworzenia pol. języka heraldycznego podejmowali: J. Lelewel, H. Polaczkówna, ostatnio A. Heymowski, J. Szymański.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia