bigamia
 
Encyklopedia PWN
bigamia
[łac. bi(s) ‘dwa (razy)’, gr. gámos ‘małżeństwo’],
dwużeństwo,
zawarcie małżeństwa przez osoby, z których przynajmniej jedna pozostaje już w ważnym związku małżeńskim;
wg prawa polskiego bigamia jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do 2 lat; odpowiedzialność karną ponoszą obie strony, tj. zarówno osoba zawierająca małżeństwo, a pozostająca już w innym związku małżeńskim, jak i osoba, która zawiera świadomie małżeństwo z osobą pozostającą w związku małżeńskim.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia