biegunowa
 
Encyklopedia PWN
biegunowa,
mat. pojęcie z zakresu geometrii rzutowej;
biegunową punktu P (zw. biegunem) względem krzywej L stopnia drugiego nazywa się prostą, której punkty S wraz z danym punktem P oraz punktami M1M2, będącymi punktami przecięcia prostej przechodzącej przez P z krzywą L, tworzą harmoniczną czwórkę punktów (dwustosunek); punkty przecięcia biegunowej z krzywą LS1S2 są punktami styczności stycznych przechodzących przez biegun P; gdy biegun P dąży do punktu P0 leżącego na L, wtedy biegunowa przechodzi w styczną do krzywej L w punkcie P0; gdy biegun P oddala się w jakimś kierunku k do nieskończoności, to odpowiadająca mu biegunowa przechodzi w średnicę krzywej L sprzężoną z kierunkiem k.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia