bezpieczeństwo publiczne
 
Encyklopedia PWN
bezpieczeństwo publiczne,
ogół warunków i instytucji chroniących obywateli oraz majątek ogólnonar., ustrój i suwerenność państwa przed zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego, gł. w stanach nadzwyczajnych.
Obowiązek ochrony bezpieczeństwa publicznego spoczywa na wszystkich organach państw., społ. i na obywatelach; we wszystkich państwach istnieją specjalne organy powoływane do ochrony bezpieczeństwa publicznego (i porządku publicznego); w Polsce funkcję tę spełniają m.in. policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewn., Agencja Wywiadu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia