benzylopenicylina benzatynowa
 
Encyklopedia PWN
benzylopenicylina benzatynowa,
lek antybiotykowy o przedłużonym działaniu, złożony z benzylopenicyliny i dibenzylenoetylenodiaminy;
(połączenie to zapewnia bardzo powolne wchłanianie leku z miejsca podania oraz powolne wydalanie z organizmu); stosowana w przewlekłych zakażeniach układowych, w leczeniu chorób reumatycznych, przewlekłych zakażeniach układu oddechowego, w kile i rzeżączce.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia