barwa ciała
 
Encyklopedia PWN
barwa ciała,
zabarwienie ciała wynikające z: selektywnego odbicia światła (tzn. odbicia fal o określonych długościach; barwa ciała w świetle odbitym), selektywnego przepuszczania światła (barwa ciała w świetle przepuszczonym), interferencji światła (barwy interferencyjne).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia