autonomia
 
Encyklopedia PWN
autonomia
[gr.],
religiozn. forma ustrojowa w powszechnym Kościele prawosławnym;
w odróżnieniu od całkowicie niezależnych Kościołów autokefalicznych (autokefalia) o wewnętrznym ustroju danego Kościoła autonomicznego decyduje, oprócz obowiązującego powszechnie prawa kanonicznego, również Kościół macierzysty, czyli Kościół, który udzielił mu autonomii; Kościołowi macierzystemu przysługuje również prawo do orzecznictwa w sprawach sądowych dotyczących związanego z nim Kościoła autonomicznego; obecnie w prawosławiu istnieje 5 Kościołów autonomicznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia