autokefalia
 
Encyklopedia PWN
autokefalia
[gr. autós ‘sam’, kephalḗ ‘głowa’],
forma ustrojowa w Kościele prawosławnym, polegająca na samodzielności i odrębności Kościołów krajowych w zakresie organizacji kościelnej, hierarchii duchowieństwa, zwyczajów religijnych i liturgii oraz prawodawstwa i sądownictwa kościelnego;
obecnie w prawosławiu istnieje 15 Kościołów autokefalicznych oraz 5 Kościołów autonomicznych (o niepełnej samodzielności).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia