autokataliza
 
Encyklopedia PWN
autokataliza
[gr.],
reakcja katalityczna (kataliza), w której funkcję katalizatora pełni jeden z produktów powstających w reakcji;
szybkość autokatalizy wzrasta w miarę gromadzenia się produktu; wiele procesów zachodzących w organizmach żywych należy do procesów autokatalitycznych, m.in. proenzymy zostają uaktywnione przez uwalniany enzym (np. na protrombinę działa powstająca z niej trombina).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia