autobiografia
 
Encyklopedia PWN
autobiografia
[gr. autós ‘sam’, bíos ‘życie’, gráphō ‘piszę’],
utwór piśmienniczy, którego tematem jest własne życie autora;
selektywny zapis, analiza doznań i przemyśleń autora służy uchwyceniu całościowego sensu własnej drogi życiowej, zgodnie z jakąś koncepcją ideową i konwencją literacką, co odróżnia autobiografię od pamiętnika i dziennika; twórcy słynnych autobiografii, m.in.: św. Augustyn (Wyznania — prototyp autobiografii), B. Cellini (Żywot własny), J.J. Rousseau (Wyznania), w Polsce m.in. S. Pigoń (Z Komborni w świat).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia