asystent
 
Encyklopedia PWN
asystent
[łac. assistens ‘towarzyszący’],
w Polsce stanowisko w placówkach nauk. i szkolnictwie wyższym, na które są powoływani absolwenci studiów wyższych ze stopniami zaw. magistra, magistra inżyniera i lekarza;
także tytuł służbowy, w niektórych zawodach; potocznie — pomocnik, np. chirurga wykonującego operację.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia