asteroida
 
Encyklopedia PWN
asteroida, astroida
[gr. astḗr ‘gwiazda’, eídos ‘postać’],
mat. krzywa płaska, jaką zakreśla punkt okręgu o promieniu r toczącego się bez poślizgu po wewn. stronie okręgu o promieniu R czterokrotnie większym;
opisuje ją równanie x2/3 + y2/3 = R2/3; asteroida jest obwiednią rodziny odcinków o tej samej dł. R, których końce leżą na osiach prostokątnego układu współrzędnych.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia