artel
 
Encyklopedia PWN
artel
[ros.],
ekon. nazwa różnych rodzajów spółdzielni zarobkowych najpierw w Rosji, potem w ZSRR;
przed rewolucją październikową istniały w Rosji 2 rodzaje arteli: 1) takie, których działalność nie była prawnie uregulowana, powoływane na krótko, sezonowo, np. artel cieśli, drwali, albo dla wykonania jakiegoś jednorazowego zadania, np. wyładunku statku; 2) takie, których działalność była oparta na przepisach prawnych i które zatrudniały osoby określonego zawodu, a były organizowane w celu wykonywania czynności w różnych instytucjach (np. artel kasjerów, inkasentów); w ZSRR artel był jedną z podstawowych form przymusowej kolektywizacji na wsi (kołchoz, sowchoz) i w mieście.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia