arsen
 
Encyklopedia PWN
arsen, As, arsenicum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 33;
Symbol: As
Nazwa łacińska: Arsenicum
Liczba atomowa: 33
Pierwiastek promieniotwórczy: nie
Grupa układu okresowego pierwiastków: 15 — azotowce
Odkrycie: XIII wiek
względna masa atomowa 74,92; należy do grupy azotowców; niemetal; tworzy odmiany alotropowe: arsen szary, zw. metalicznym, o gęstości 5,73 g/cm3, trwały w warunkach normalnych, arsen żółty oraz arsen czarny (bezpostaciowy); arsen topi się w temperaturze 817°C, pod ciśnieniem 3,6 MPa, a pod ciśnieniem atmosferycznym, w temperaturze 615°C — sublimuje; tworzy związki na –III, III, IV (tlenek) i V stopniu utlenienia; występuje gł. w postaci minerałów (np. arsenopiryt, realgar); arsen i jego związki są silnie trujące; stosowany jako dodatek do stopów; większe znaczenie mają związki arsenu, m.in. arseniany(V), np. wapnia Ca3(AsO4)2, arseniany(III) (arseniny), np. sodu NaAsO2, miedzi Cu(AsO2)2 i arszenik As2O3 (arsenu tlenki) stosowane jako środki owado- i gryzoniobójcze, arsenki, np. galu, GaAs — w mikroelektronice, siarczki (np. czerwony As4S4) używane dawniej do wyrobu farb. Związki arsenu znano już w starożytności; pierwszy opis arsenu pochodzi z XIII w. (Albert Wielki).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia