aretologia
 
Encyklopedia PWN
aretologia
[gr. aretḗ ‘dzielność’, ‘cnota’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
lit. opowiadanie o cudownych wydarzeniach i czynach bóstw oraz ich wysłańców (popularne w czasach hellenistycznych);
a. stanowiła wzór dla chrześc. apokryfów i dzieł hagiograficznych (opisujących życie świętych).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia