archaizacja
 
Encyklopedia PWN
archaizacja
[gr. archaízō ‘naśladuję dawny zwyczaj’],
stylizacja lit. polegająca na użyciu archaizmów, nadanie utworowi lit. kolorytu językowego epoki minionej;
stosowana gł. w powieści hist. (Trylogia H. Sienkiewicza) i dramacie hist., rzadziej w poezji jako nawiązanie do stylu lit. dawnej epoki (np. barokizowanie w poezji współcz.); bywa też wykorzystywana jako czynnik stylizacji bibl.-profetycznej (Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego A. Mickiewicza) lub patetycznej (S. Wyspiański, S. Żeromski), niekiedy używana w intencji groteskowo-parodystycznej (Trans-Atlantyk W. Gombrowicza).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia