apenińska kultura
 
Encyklopedia PWN
apenińska kultura,
archeol. kultura epoki brązu (1. poł. II tysiąclecia p.n.e.), występująca w południowej Italii;
hodowla, uprawa ziemi; koliste domostwa, czasami zamieszkiwano jaskinie; pochówki szkieletowe, skurczone w grobach megalitycznych lub w jaskiniach; silne tradycje eneolityczne — wyroby kam.; wyroby z brązu rzadkie, importowane.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia