antropolatria
 
Encyklopedia PWN
antropolatria
[gr. ánthrōpos ‘człowiek’, latreía ‘służba’, ‘cześć’],
oddawanie czci boskiej ludziom, zwłaszcza posiadającym władzę (np. cesarzom, królom);
rozpowszechniona w starożytności na Bliskim Wschodzie oraz w cesarstwie rzym.; w czasach nowożytnych antropolatria występowała (do 1 I 1946) w Japonii jako kult cesarza (tennōizm).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia