anomalia grawimetryczna
 
Encyklopedia PWN
anomalia grawimetryczna, anomalia siły ciężkości,
różnica między wartością siły ciężkości wyznaczoną doświadczalnie w danym miejscu powierzchni Ziemi a odpowiadającą jej wartością teoret., zw. normalną siłą ciężkości, obliczoną dla przyjętej elipsoidy ziemskiej;
jest spowodowana zależnością przyspieszenia ziemskiego na powierzchni Ziemi od budowy geol. podłoża, rzeźby terenu i wysokości n.p.m.; znajomość rozkładu anamalii grawimetrycznych na powierzchni Ziemi ma istotne znaczenie w badaniach figury Ziemi, budowy geol. skorupy ziemskiej oraz w poszukiwaniach złóż kopalin.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia