animizm
 
Encyklopedia PWN
animizm
[łac. animus ‘duch’, anima ‘dusza’],
psychol. sposób postrzegania świata przez dziecko 3–6-letnie, wyrażający się przekonaniem, że otaczające je przedmioty mają cechy istot żywych.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia