analogie behawioralne
 
Encyklopedia PWN
analogie behawioralne, analogiczne zachowania się,
biol. podobne pod względem morfologii (przebiegu) zachowania się różnych, nie spokrewnionych ewolucyjnie gat. zwierząt (ewentualnie człowieka)
które pełnią taką samą funkcję biol., mimo ich różnego pochodzenia genetycznego, ale wykształcone w rozwoju rodowym w drodze konwergencji, np. wskutek oddziaływania podobnych uwarunkowań środowiskowych; a.b. jest ssący sposób picia u ptaków, np. stepówek (gołębie) i astryld (wikłacze), albo też wydobywanie owadów spod kory przez mające długi dziób dzięcioły, jak i przez nie spokrewnione z nimi krótkodziobe „zięby” Darwina, używające do wydłubywania owadów np. kolca z kaktusa.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia