analiza treści
 
Encyklopedia PWN
analiza treści,
badanie znaczenia treści pisanych lub mówionych komunikatów językowych ludzi;
celem a.t. może być zarówno konstatacja określonego stanu faktycznego (np. w jakim stopniu w materiałach propagandowych pewnego okresu nadawca odwołuje się do lęku odbiorców), jak i poszukiwanie bardziej ogólnych zależności (np. jak sytuacja konfliktu wpływa na rodzaj używanego języka).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia