analiza kolorymetryczna
 
Encyklopedia PWN
analiza kolorymetryczna, kolorymetria,
chem. metoda analizy chem., należąca do metod spektralnych;
polega na oznaczaniu stężenia substancji na podstawie porównania barwy roztworu badanego i wzorcowego (kolorymetr); stosowana (obecnie rzadko) do oznaczania małych stężeń substancji barwnych lub jonów po przeprowadzeniu ich w barwne kompleksy; termin „analiza kolorymetryczna” był dawniej używany również do metod analizy chem. wykorzystujących pomiar absorpcji promieniowania widzialnego, obecnie zaliczanych do metod analizy spektralnej, a więc wykorzystujących promieniowanie monochromatyczne — umożliwia to stosowanie prawa Bouguera–Lamberta–Beera, zgodnie z którym absorbancja jest proporcjonalna do stężenia.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia