amudyjska kultura
 
Encyklopedia PWN
amudyjska kultura, kultura preoryniacka,
archeol. kultura paleolitu występująca na Bliskim Wschodzie, na stanowiskach Jabrud, Adlun i Tabun i w wąwozie Amud w Galilei (stąd nazwa);
po latach sporów o ustalenie jej chronologii obecnie uważa się, że k.a. wyznacza przejście między dolnym a środkowym paleolitem w tym regionie; przy wytwarzaniu narzędzi dominuje technika wiórowa — charakterystyczne smukłe tylczaki; wśród form przewodnich narzędzi są wióry retuszowane oraz charakterystyczne rylce typu Adlun (węgłowe boczne).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia