amortyzator wstrząsów
 
Encyklopedia PWN
amortyzator wstrząsów,
ekon. stabilizujące dla gospodarki krajowej oddziaływanie eksportu i importu;
określenie stosowane niekiedy w odniesieniu do handlu zagranicznego w celu podkreślenia, iż w sytuacji, gdy w gospodarce krajowej występują wstrząsy, import może być czynnikiem stabilizującym rozmiary zagregowanego popytu; handel międzynarodowy może również przenosić wstrząsy z gospodarki światowej do krajowej, ale amortyzatory wstrząsów, jakimi są eksport i import, ograniczają oddziaływanie gwałtownych wewnątrzkrajowych zmian podaży i popytu na poziom cen.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia