ambona
 
Encyklopedia PWN
ambona
[gr. ámbōn ‘podwyższenie’],
kazalnica,
kazalnica, jeden z gł. elementów wyposażenia kościoła chrześc., służy do odczytywania tekstów liturgicznych, wygłaszania kazań (w Kościele katol. obecnie nie używana);
umieszczana zwykle (ustaliło się w późnym średniowieczu) w pierwszym przęśle nawy gł.; wsparta o ścianę lub filar (rzadziej wolno stojąca), składa się najczęściej z nadwieszonej lub podpartej mównicy z parapetem, zaplecka i baldachimu; wykonywana w różnych formach z drewna, kamienia lub metalu, przeważnie bogato zdobiona; w kościołach obrządku wschodniego ambona jest stosowana rzadko; jej odpowiednikiem w synagogach jest bima, a w meczetach minbar.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia