alternatywna droga oddechowa
 
Encyklopedia PWN
alternatywna droga oddechowa,
droga oddechowa odpowiadająca za oddychanie niewrażliwe na cyjanek, występująca u roślin wyższych, grzybów i bakterii;
umożliwia przepływ elektronów na tlen w mitochondrialnym łańcuchu oddechowym, z pominięciem drogi cytochromowej; składnikiem alternatywnej drogi oddechowej jest niewielki dimer białkowy — oksydaza alternatywna; u roślin termogennych funkcjonowanie drogi powoduje wydzielanie się ciepła; u innych roślin poddanych działaniu stresu może zapobiegać wytwarzaniu aktywnych form tlenu w mitochondriach.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia