allomimetyczne zachowanie się
 
Encyklopedia PWN
allomimetyczne zachowanie się, zachowanie się allelomimetyczne, zachowanie się „zaraźliwe”,
biol. zachowanie się podobne do naśladowczego, w wyniku którego zwierzę lub człowiek pod wpływem obserwacji innego osobnika nie wykonuje nowych (naśladowanych) ruchów, ale takie, które należą do jego repertuaru zachowań lokomotorycznych, z zespołu przeciągania się, lub zachowań popędowych.
allomimetyczne zachowanie się odnosi się zwykle do zachowań grupy zwierząt, które synchronizują swoje ruchy, jak np. ryby w ławicy; u ludzi ziewanie pod wpływem obserwacji innej ziewającej osoby należy do przejawów allomimetycznego zachowania się; z grupy zachowań popędowych allomimetyczne zachowania się są wywoływane wskutek obniżenia progu wyzwalania danego zachowania pod wpływem adekwatnego bodźca wyzwalającego, dzięki tzw. przeniesieniu popędu, tak jak to jest w przypadku ponownego rozpoczęcia jedzenia przez najedzone zwierzę (lub dziecko) pod wpływem jedzenia przez innego osobnika.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia