alkil
 
Encyklopedia PWN
alkil, grupa alkilowa, R–,
jednowartościowa grupa organiczna wywodząca się z cząsteczki węglowodoru alifatycznego, uboższa od niej o 1 atom wodoru;
systematyczne nazwy alkili tworzy się od nazwy odpowiedniego węglowodoru nasyconego, zamieniając końcówkę -an na -yl, np. metyl –CH3 (od metanu CH4); z węglowodorów alicyklicznych wywodzą się cykloalkile, np. cykloheksyl –C6H11 od cykloheksanu C6H12.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia