aliteracja
 
Encyklopedia PWN
aliteracja
[łac. ad litteram ‘do głoski’],
powtórzenie początkowych głosek lub zespołów głoskowych w kolejnych wyrazach, przeważnie w zakresie jednego zdania lub wersu
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia